Thomas Merton;; Hagia Sophia- Hoge wijsheid

'We cannot be at peace with others because we are not at peace with ourselves because we are not in peace with God.' 

Wanneer ik in mijzelf het denken en de vroomheid van het oosters en westers christendom, de Griekse ,Latijnse  en woestijnvaders, de mystici kan verenigen, kan ik in mijzelf de hereniging van de verdeelde christenheid voorbereiden. Want wanneer we Oost en West bij elkaar willen brengen, kan dat niet door de een aan de ander op te leggen.

- Thomas Merton

 Thomas Merton: een Amerikaans theoloog, dichter, auteur, en sociaal activist ( Vietnam). Hij was trappist  en monnik in de Abbey of Our Lady of Gethsemani. Als voorstander van de oecumene trad hij in dialoog met vertegenwoordigers van andere religies. Hij vond inspiratie bij Russische theologen zoals Sergei Bulgakov waar we het gebedsgedicht ' Hagia Sophia' aan te danken hebben.

Er bestaat een site, vrienden van Thomas Merton van de lage landen: www.thomasmerton.nl

 

Een selectie van zijn boeken over  vrijheid, liefde en interreligieuze dialoog :

-The Seven Storey Mountain

- The New Man

- New Seeds of Contemplation

- No Man is an Island

- The Paradise Man

- Beneath the Mask of Holiness - Thomas Merton and the forbidden love affair that set Him free

- The hidden ground of Love

- The living Bread

- Love and Living

- Becoming who you are

- The Inner Experience

- I have seen what I was looking for

- Seeing that the Paradise Begins now

-  Living your deepest Desires

- Een leven lang om geboren te worden

- We zijn al een

- Zaden van contemplatie

- Leven met wijsheid

- Leven met Thomas Merton   Kiick Bras

 - The way of Chuang Tzu

- The wisdom of the desert

Benedictus van Nursia; zijn levensregels

 

Benedictus van Nursia, 480 - 547 ,  Italië, heeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar wanneer we Benedictus tegen de achtergrond van zijn eigen woelige tijd beschouwen, worden zijn onderrichtingen voor ons vandaag opnieuw actueel. Onze tijd van globalisering lijkt in veel opzichten op Benedictus' tijd van grote volksverhuizingen. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdurende flexibiliteit. Maar onze ziel kan dikwijls niet volgen. Zij reageert met depressies om uit te drukken dat het haar ontbreekt aan zekerheid en duidelijkheid.

Benedictus heeft op het voortdurend in beweging zijn van zijn tijd geantwoord met de eis tot 'stabilitas' ( standvastigheid). Hij heeft mensen uit verschillende volksstammen in zijn gemeenschap opgenomen en zo bijgedragen tot integratie van vreemdelingen. Hij heeft op de voortdurende nieuwsgierigheid van zijn tijd, op de permanente zucht naar 'events' geantwoord met een zich terugtrekken in de stilte. Vandaar uit kwamen zijn antwoorden die ook nu nog verhelderend zijn.

Boeken:

- Een stil moment    Benedictus van Nursia

- Benedictus van Nursia; zijn boodschap vandaag  Anselm Grun

- Benedictijnse wijsheid voor het ware leven  A. Grun, Meinrad Düfner

- Bezielend leidinggeven  A. Grun

- Een levensregel voor beginners   Wil Derkse

- De regel van Benedictus beleven Bertrand Rollin

 

Bron: heiligennet.nl

 

Raimon Panikkar; Het leven is alles of niets

Raimon Panikkar  1918 - 2010; rooms- katholiek priester, zoon van een Indiase vader en een Catalaanse moeder, voorstander van de interreligieuze dialoog.Uitspraak: De meeste Christenen zijn afgoden- dienaars. Ze maken beelden van, ze vormen zich ideeën en noemen dat God. Pannikkar opent nieuwe  perspectieven: ' Ik heb geen idee van God.' Ik heb een ervaring die ik God noem in de taal waarmee wij ons uitdrukken. Er is niets anders. Die ervaring is het leven dat ik moet leven. Het leven dat mij is gegeven.

God heeft mij ontmoet, door mij niet te verstoppen, door transparant te worden, door mijn hypocrisie af te leggen. Hypocrisie was het enige wat Jezus van Nazaret woedend maakte. Voor hoeren, tollenaars, nourgeois en zeloten toonde hij begrip maar niet voor de hypocrieten. 'Die veroordelen zichzelf, 'zei hij.

God heeft u gevonden: Het enige wat je kan doen, is hindernissen uit de weg ruimen, de ramen openhouden. Het is noodzakelijk om waarachtig mens te zijn. Voor de een loopt die weg over tegenslagen, de dood van een geliefde, voor de ander is de vreugde de weg. De vreugde is een van de hoofdwegen naar het goddelijke. Wij zijn daar niet goed in. Wij maken het leven ingewikkeld. We hebben schuldgevoelens terwijl wij verantwoordelijk zijn voor onze vreugde. Wij moeten onszelf vereenvoudigen. Ons leven opnieuw in evenwicht brengen.

Hoe natuurlijker, hoe bovennatuurlijker. God is geen hoogste wezen dat aan de andere kant woont. Wij verloren het gevoel dat de mens de kunstenaar is van zichzelf en de schepping.

---------------------------

Artikel: www Mystiekfilosofie.com   Raimon Panikkar over Wijsheid

Boeken

-  The Rhythm of Being : The Unbroken Trinity

- Christophany - The fulness of Man

- The Experience of God: Icons of the Mystery

 

 

Holisme

Holisme is een wereld- omspannend fenomeen, het is een correctie op een wereldbeeld  dat de focus richt op  deeltjes( hokjes, vakjes, onderzoek, analyses, onderverdelingen, splitsing,  exclusivisme) in plaats van op het geheel van het menselijk leven. Het holisme is nodig als correctie op  de huidige  niet- holistische manifestaties, die zich kenmerkt  in extreme vormen  zoals sektarisme, extremisme, fundamentalisme, fatalisme,bijgeloof en een dogmatische instelling. Ervaring sluit zij uit.

---------------

Kabir Helminski 1047 - , Soefileraar in de Mevlevi- orde, een 750 jarige traditie gebaseerd op de leer van de dertiende- eeuwse  Moslimmysticus, Mevlana Jalaluddin Rumi. Vernieuwing is nodig in de Islam en andere religies, een holistische versie gebaseerd op de rijke spirituele traditie van de universele wijsheid die deel uitmaakt van elke religie. Een reis die je voert door alle niveaus van bewustzijn, gericht op transformatie van het zelf en en het nieuwe menszijn.

------------

- Holistic Islam; Sufism, Transformation and the needs of our time   Kabir Helminski

- The Knowing Heart, A Sufi Path of Transformation   Kabir Helminski

- Living Presence, A Sufi Way to Mindfulness  and the Essential Self  Kabir Helminski

- Rumi's Holistic Humanisme Mirza Iqbal Ashraf

Synthese: Paradise Now

'How can the heart travel to god,

When it is chained by its desires.'

- ibn arabi

--------------

Paradise is all around us and we do not understand.

It is wide open.

The sword is taken away, but we do not know it;

We are off'one' to his farm and another to his merchandise.

- thomas merton

 ----------

The fall

They bear with them in the center of nowhere 

The unborn flower of nothing.

This is the paradise tree.

It must remain unseen until word ends and arguments

Are slilent.

- thomas merton

----------

 Boeken:

 - The Paradise Man ( according to Thomas Merton)    Linhxuan Vu

- the new man  thomas merton

----------

Thomas  merton confirmed the point that miraculous realities  of paradise only appear when all words and concepts disappear, as in his poem 'the fall' . In the paradise world there is never a dull minute because it is ever changing, ever new. When we see a star in the sky, it stays no more in that spot because its light has taken million years to arrive in our eyes while it has been moving across a vey remote distance. People said that you could see the same flowing water in a river. Everything in the world is never the same every moment.