Raimon Panikkar; Het leven is alles of niets

Raimon Panikkar  1918 - 2010; rooms- katholiek priester, zoon van een Indiase vader en een Catalaanse moeder, voorstander van de interreligieuze dialoog.Uitspraak: De meeste Christenen zijn afgoden- dienaars. Ze maken beelden van, ze vormen zich ideeën en noemen dat God. Pannikkar opent nieuwe  perspectieven: ' Ik heb geen idee van God.' Ik heb een ervaring die ik God noem in de taal waarmee wij ons uitdrukken. Er is niets anders. Die ervaring is het leven dat ik moet leven. Het leven dat mij is gegeven.

God heeft mij ontmoet, door mij niet te verstoppen, door transparant te worden, door mijn hypocrisie af te leggen. Hypocrisie was het enige wat Jezus van Nazaret woedend maakte. Voor hoeren, tollenaars, nourgeois en zeloten toonde hij begrip maar niet voor de hypocrieten. 'Die veroordelen zichzelf, 'zei hij.

God heeft u gevonden: Het enige wat je kan doen, is hindernissen uit de weg ruimen, de ramen openhouden. Het is noodzakelijk om waarachtig mens te zijn. Voor de een loopt die weg over tegenslagen, de dood van een geliefde, voor de ander is de vreugde de weg. De vreugde is een van de hoofdwegen naar het goddelijke. Wij zijn daar niet goed in. Wij maken het leven ingewikkeld. We hebben schuldgevoelens terwijl wij verantwoordelijk zijn voor onze vreugde. Wij moeten onszelf vereenvoudigen. Ons leven opnieuw in evenwicht brengen.

Hoe natuurlijker, hoe bovennatuurlijker. God is geen hoogste wezen dat aan de andere kant woont. Wij verloren het gevoel dat de mens de kunstenaar is van zichzelf en de schepping.

---------------------------

Artikel: www Mystiekfilosofie.com   Raimon Panikkar over Wijsheid

Boeken

: The Rhythm of Being : The Unbroken Trinity

- Christophany - The fulness of Man

- The Experience of God: Icons of the Mystery

 

 

Holisme

Holisme is een wereld- omspannend fenomeen, het is een correctie op een wereldbeeld  dat de focus richt op  deeltjes( hokjes, vakjes, onderzoek, analyses, onderverdelingen, splitsing,  exclusivisme) in plaats van op het geheel van het menselijk leven. Het holisme is nodig als correctie op  de huidige  niet- holistische manifestaties, die zich kenmerkt  in extreme vormen  zoals sektarisme, extremisme, fundamentalisme, fatalisme,bijgeloof en een dogmatische instelling. Ervaring sluit zij uit.

---------------

Kabir Helminski 1047 - , Soefileraar in de Mevlevi- orde, een 750 jarige traditie gebaseerd op de leer van de dertiende- eeuwse  Moslimmysticus, Mevlana Jalaluddin Rumi. Vernieuwing is nodig in de Islam en andere religies, een holistische versie gebaseerd op de rijke spirituele traditie van de universele wijsheid die deel uitmaakt van elke religie. Een reis die je voert door alle niveaus van bewustzijn, gericht op transformatie van het zelf en en het nieuwe menszijn.

------------

- Holistic Islam; Sufism, Transformation and the needs of our time   Kabir Helminski

- Rumi's Holistic Humanisme Mirza Iqbal Ashraf