Een queeste

Een queeste is een zoektocht, in het bijzonder een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. In verhalen gaat het veelal om een avontuurlijke, lange reis met grote hindernissen die de hoofdpersoon moet zien te overwinnen al dan niet met hulp.

De queeste kan ook gezien worden als een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid, die door de zoekers wordt gevonden door de ervaringen die ze in het voorbijgaan opdoen. Het woord queeste is etymologisch verwant aan question, enquete en kwestie. Het woord wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt voor een opdracht die men zichzelf heeft gesteld, maar die bijna onmogelijk is uit te voeren.

Https://zielinbeweging.wordpress.com  weblog over de reis van de ziel ( aanrader)

 

Een queeste is geen 'geschenk.'

In alle reizen is het individu een beginneling die hoopt toegelaten te worden tot een  ernieuwd leven en die onbewustlangs een natuurlijke cyclus van verschillende stadia wordt geleid. Het begint met de waaromvraag; met ziekte, met crisis, naar een onderzoek naar doel en betekenis, naar de echte waarde van dingen.

Zoek je naar redenen waarom de dingen in je leven gebeuren, zoals ze gebeuren? Welke mentaal of emotioneel onaffe zaken hou je in stand?  Hier botst de rede met intuïtie; feiten, getallen en praktische toepassingen zijn de baas! Maar emotionele, intuïtieve informatie en spirituele leiding zijn even geldig. 

Je huidige sturende systeem is een overlevingsinstinct waar angsten machtig zijn, waar vernedering en trots de boventoon voeren. En al deze psychische graven vragen veel onderhoud. En de verbinding met het echte, ware en goede leven ontbreekt.

De crisis kent een katalysator, de beproeving, die alles in beweging zet. Het is een roeping om een levensveranderende keuze te maken. Er volgt een machtsuitwisseling met je psychische krachten, met de helende macht van genade, met de keuze om liefde te ontvangen of te verwerpen. Innerlijke macht, is een onzichtbare mystieke macht, een persoonlijke kracht, een uiting van zelfrespect. Re- spect betekent een tweede keer kijken( naar jezelf).

Laat een leven vol van chronische uitputting los, je bent energetisch dood( schijndood), je ziel is er vandoor geslopen. Wees eerlijk tegenover jezelf over wie je echt bent of denkt te zijn. Volledig mens zijn vraagt om bevrijding van angsten en vernedering. Ontdek een ander pad!

Mijn ziel kwam uit de kast

Er volgt een donkere nacht-  navigeer moedig op  deze tocht. De donkere nacht is een archetype geworden van zielstransformatie. Maar de donkere nacht is geen ervaring die 'behandeld' moet worden  maar een die onderzocht en begrepen dient te worden als zich ontwikkelende zelfverwerkelijking en verlichting, in de diepste zin, van wat het betekent om je innerlijk zelf te leren kennen. Het is een reactie op een innerlijk conflict dat ons op een cruciaal punt heeft gebracht. De chaotische aard van het leven brengt iemand in een crisis: de ziel is nodig.

Er zijn actieve en passieve nachten; de  actieve nacht breekt je zintuigen af, ze hebben je lang genoeg bedrogen. Er volgt een ervaring van machteloosheid, het lijkt of de omstandigheden meer macht hebben dan jijzelf. Dit is een onverhulde zuivering van het verhulde, alles waar over wij  ons onwetendheid dachten komt aan het licht.Je hebt geen gevoel meer, alle onvolmaaktheden van het zelf, goede en slechte gewoontes, ondergaan een zuivering.

Passief ondergaan is niet voldoende. Dat zou betekenen dat je nee zegt tegen jezelf en tegen alle dingen. Voorbeeld: je leest erover en wat je leest spreekt je aan, maar je verandert niets aan jezelf of aan je situatie. In de passieve nacht onderga je de zuivering; je hebt niets te willen, je hebt niet te handelen,maar te ondergaan en zo vindt de ziel haar rust.

Nogmaals een 'nacht' is geen straf of iets dat je overkomt of iets dat je moet vermijden. Nacht is ook een verschijningsvorm van licht. Dat weet je pas als je de nachten van je leven omarmt.