Flow and grace

The more in harmony you are with the flow of your own existence, the more magical life becomes.

-----

Just stop  all dreaming 

Stop all doing

Stop all excuses

Just stop and be still.

Grace will do the rest

- Adyashanti

Adyashanti

Adyashanti is de naam van  Steve Gray 1962 Californië. Hij schrijft over verlichting, ontwaken en genade. Hij doet dit  op een no- nonsense manier, uit  eigen ervaring weet hij dat we kunnen ontwaken uit de trance van ons eigen denken. Adayashante geeft aan dat het niet zozeer een lange weg is naar verlichting ergens ver weg van het hier en nu, maar dat het gaat om het inzicht dat onze ware verlichte natuur hier en nu is.

De vraag ' Wat is waar' staat centraal op het pad van verlichting. Neem niets voor zoete koek aan en blijf zelf onderzoeken. De vraag ' Wie ben ik' staat eveneens centraal op het pad van verlichting. Het is de belangrijkste vraag voor elke zoeker op het pad. Het gaat er noet zozeer om om het juiste antwoord te vinden, want dat zou slechts hersenwerk zijn. Het gaat erom om in de diepte de vraag te laten resoneren en zo kan in de diepte van ons innerlijk een besef hiervan ervaren worden.

De zoektocht naar die kern ergens in ons, dat zelf dat zich ergens moet ophouden, kent een verbijsterende conclusie , we kunnen geen 'ik' vinden. De weg van Adyashantie is herkenbaar ; de helderheid in zijn jeugd maakte plaats voor verwarring, onzekerheid en onbewustheid. Het duurde jaren van meditatie waarin hij vaak wanhoopte of hij ooit zijn doel van verlichting zou bereiken. Juist doordat hij niet zoals Eckhart Tolle ineens verlicht raakte, maar alle stadia op deze weg ervaren heeft, is hij zo herkenbaar in de beschrijvingen van wat je allemaal tegenkomt.

Alle spirituele leringen zijn strategieën, ze  zijn niet de waarheid . Ze helpen en geven richting aan, maar als je er dogmatisch mee omgaat, mis je waar het werkelijk om gaat.

Genade

Het meest transformerende element van ieder spiritueel onderricht zijn de elementaire principes. Helaas worden die ook het gemakkelijkst vergeten, omdat onze geest een natuurlijke neiging heeft tot het complexe heeft. De geest meent dat hoe subtieler en complexer iets is, hoe nauwkeuriger het de werkelijkheid weerspiegelt. Juist de elementaire principes van de leer hebben de ware kracht ons leven te transformeren.

Hoe eenvoudiger het onderricht, des te krachtiger het is en des te gemakkelijker transformatie plaatsvindt. Onze geest kan het maar moeilijk geloven - hoe iets zo eenvoudigs zo krachtig kan zijn. We kunnen de meest basale elementen herkennen in het 'waarom' van ons lijden en in de manier we naar het leven kijken vanuit het standpunt van afgescheidenheid, dit zijn zonder enige twijfel de meest transformerende aspecten van onze zoektocht.

Afgezien van deze wijsheid in iedere spirituele leer is het meest ingrijpende aspect : genade. Genade is iets dat ons overkomt wanneer we op een of andere manier volledig beschikbaar zijn, wanneer we open van hart en geest worden, en bereid zijn de mogelijkheid open te houden dat we misschien niet weten wat we denken te weten!

In deze opening van niet- weten, in het voorlopig uitstellen van elke conclusie, kan zich een heel ander element van het leven en de werkelijkheid aan ons voordoen. Dit is wat ik 'genade' noem. Het is dat moment van 'aha' - een ogenblik van herkenning, wanneer we ons iets realiseren dat we ons voordien nooit helemaal konden voorstellen. Omstandigheden en ervaringen zijn in staat ons ontvankelijk te maken voor deze genade. Om een of andere reden opent zich een heel nieuw perspectief. Meestal zijn het de moeilijke situaties die het best in staat zijn ons hart en onze geest te openen.

Zoals gezegd , we doen al het mogelijke om dergelijke momenten te vermijden, maar in werkelijkheid bieden deze lastige situaties juist de grootste kans op groei en transformatie van bewustzijn. Ontvankelijk worden voor genade , ons te openen voor dat mysterieuze element van licht dat binnenkomt op verborgen en stille momenten. Dit brengt een revolutie teweeg in de manier waarop we het leven zien, een revolutie  die er veel toe bijdraagt dat we het lijden en de strijd waarin zoveel mensen elke dag leven kunnen beeindigen.

Vergeten

We have long ago forgotten what it means to contemplate some- thing. With the click of a computermouse we can get the answer, or what promises to be the answer, to almost any question we can imagine. All of the world's most ancient spiritual teachings are but a click or download away, and yet we remain so lost to ourselves, so cut off from what nourishes we soul, that we  are collectively  suffucating under the weight of our ignorance and alienation from the sacred dimension of life.

- Adyashanti