29. jun, 2021

Eigen kracht

Het zit'm niet in een opgeheven hoofd

Of rechte rug

Want pas in het zwakste van mijn ziel

Gebroken op de vloer

Vond ik mijn eigen kracht terug.