3. jan, 2021

Gemummificeerd kind

Eeuwen later, wanneer er van een samenleving

Die zichzelf consumeerde,

Niets meer dan blikken en dozen overblijft

Zal men in een kapotte koelkast

Het stoffelijk overschot van de kleine farao

Vinden

Onder pyramiden  huisvuil begraven.

- Gonzalo Millan ( Chili)