3. jan, 2021

Overgelaten aan mijzelf...

Op de aarde wandelend helemaal alleen en overgelaten aan mijzelf.

Haal ik uit met mijn zwarte wandelstok

En sla ik krachtig  op de harde koude korst

Van de aarde

Zodat de lieden aan de andere kant

Een zwak geklop zouden horen

En zouden voelen

Dat ik besta

- Chi Chien ( Taiwan)