1. sep, 2020

Vooruitgang

Vooruitgang is erkennen wat er is en wat er altijd is geweest.

Het is vooruitgang om terug te keren naar wat er altijd is geweest.