5. apr, 2020

Zoek !

Moge ook uw ziel zoeken gaan,

Laat haar dan niet opnieuw verloren gaan!

Zij is uw diepste innerlijk bezit en uw

Grootste schat op aarde.

- Anne Stock