20. nov, 2019

De afstemmingsdans

Verbondenheid begint al in ons leven voor we over woorden beschikken. Zelfs nadat we de veilige baarmoeder hebben verlaten, is onze ontwikkeling van een zeer intieme relatie met onze vroegste verzorgers. We betreden onmiddellijk een wederzijdse afstemming: een moeder voelt het onbehagen van haar kind direct aan een geluidje  of onrustige beweging en ze beantwoordt eraan door haar borst en een zacht dekentje of een droge luier aan te bieden. De baby hoort de genegenheid in zijn moeders stem, ruikt haar vertrouwde geur, voelt haar zachte aanrakingen en ontspant zich. Vanaf onze geboorte zijn we ertoe uitgerust om de ervaringen van andere mensen te begrijpen en om zorg te geven en te ontvangen.

Deze afstemmi gsdans is ons geboorterecht. De mate waarin onze gevoelens van verbondenheid beschadigd, goed onderhouden of verdiept zijn is de belangrijkste voorspeller van gezondheid en geluk in ons leven.