8. nov, 2019

Ontplooing

In diepste wezen zijn wij voorbestemd ons bewust

te worden om ons te ontplooien.