6. nov, 2019

Ik wilde dat ik je,

Ik wilde dat ik je,

Wanneer je eenzaam bent of in het duister tast,

Het verbazingwekkende licht kon laten zien

Van je eigen wezen!

- Hafez