9. sep, 2019

De meeste mensen deugen

De meeste mensen, zelfs atheïsten, geloven dat het goed is om herinnerd te worden aan onze zondige natuur. Waar komt dat verlangen toch vandaan? Waarom keert de 'vernistheorie' steeds weer terug in andere gedaantes? Ik vermoed dat het in de eerste plaats gemakzucht is. Het geloof in onze verdorvenheid is op een vreemde manier geruststellend.

Eigenlijk pleit het ons vrij. Als de meeste mensen niet deugen, dan hebben verzet en engagement ook niet veel zin. Een zondige menselijke natuur biedt bovendien een makkelijk verklaring voor het kwaad. Je wordt geconfronteerd met haat of egoïsme en zucht: 'Ach, dat is nu eenmaal de menselijke natuur.' Wie daarentegen zegt dat de mens in essentie goed is, moet veel harder nadenken over waarom het kwaad toch bestaat. En die verplicht zichzelf in actie te komen, want dan hebben verzet en engagement wel degelijk zin.

- Rutger Bregman  De meeste mensen deugen - een nieuwe geschiedenis van de mens