4. sep, 2019

Ik ken veel geesten

Ik ken veel geesten. Die van wellust, van de stomheid, de diefstal, de moord en die ene, Flibbertigibbet, de duivel die je smoel naar zijn hand zet, maar wat ik hier heb gezien doet elke boze geest zijn verstand verliezen.

- King Lear