11. jun, 2019

Alles komt terug in een andere vorm

Wat zoek ik eigenlijk?
Niets gaat dood,
alles komt in een andere vorm weer terug.
Ik ben op zoek naar mezelf!

Alles dat mooi is, is wederkerig.
Dat komt terug in een bepaalde vorm,
in een bepaalde tijd,
op een bepaalde plek,
in een bepaalde gedaante.