5. jun, 2019

Uit bewustzijn geboren keuze's

Mensen maken de verkeerde keuze's omdat zij zich niet realiseren dat de dingen die zij het meest begeren uit bewustzijn worden geboren: liefde, geluk, vrijwaring van angst en depressies en een visie op de toekomst.