4. jun, 2019

De weg naar buiten

De weg naar buiten, het licht in, lijkt vaak donker.
De weg voor ons lijkt vaak terug te gaan.

- Tao Te Ching