3. jun, 2019

Moed

Moed is een liefdesverhouding met het onbekende.

- Osho

Moed is de kwaliteit die ons in staat stelt onze angst te overwinnen terwijl we ons in het onbekende wagen. Het is het vermogen dat we in de loop van ons leven ontwikkelen door voortdurend de uitdagingen die het leven opwerpt onder ogen te zien in plaats van ze te vermijden. Moed is gewoon de bereidheid te handelen of in je doel te volharden ondanks de aanwezigheid van angst, gevaar of weerstand. Steeds als we een risico nemen door in het onbekende te stappen, bouwen we reserves van moed op. Soms voelen we ons fysiek belaagd; dan weer ervaren we dat ons zelfbeeld of ons gevoel van eigenwaarde wordt bedreigd. Door uit onze comfortzone te stappen en onze angsten onder ogen te zien in plaats van ze uit de weg te gaan, ontdekken we ons moedige hart. En met elke volgende stap in het onbekende breiden we die verworven kracht van het hart uit.