het onbekende onder ogen zien

14. dec, 2019

In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf.  Als er buiten geen afleiding meer is, dan moet je je wel met de binnenkant bezig gaan houden. Tijdens Advent , de stille tijd van groeiend kaarslicht, leren we hoe innerlijk licht het aardedonker kan overwinnen. 

- Sarah Dormogala

27. nov, 2019

Alleen in het duister wordt de afdruk ontvangen,

En dan ontwikkeld en zichtbaar voor de ander.

27. nov, 2019

Life is not easy for any of us.

But what of that?

We must have perseverance and above all confidence in ourselves.

We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained.

- Marie Curie

27. nov, 2019

Licht is niet zozeer dat wat je direct ziet als wel dat wat maakt dat je al het andere ziet.

20. nov, 2019

Verbondenheid begint al in ons leven voor we over woorden beschikken. Zelfs nadat we de veilige baarmoeder hebben verlaten, is onze ontwikkeling van een zeer intieme relatie met onze vroegste verzorgers. We betreden onmiddellijk een wederzijdse afstemming: een moeder voelt het onbehagen van haar kind direct aan een geluidje  of onrustige beweging en ze beantwoordt eraan door haar borst en een zacht dekentje of een droge luier aan te bieden. De baby hoort de genegenheid in zijn moeders stem, ruikt haar vertrouwde geur, voelt haar zachte aanrakingen en ontspant zich. Vanaf onze geboorte zijn we ertoe uitgerust om de ervaringen van andere mensen te begrijpen en om zorg te geven en te ontvangen.

Deze afstemmi gsdans is ons geboorterecht. De mate waarin onze gevoelens van verbondenheid beschadigd, goed onderhouden of verdiept zijn is de belangrijkste voorspeller van gezondheid en geluk in ons leven.