het onbekende onder ogen zien

9. apr, 2020

'Walk patiently through this troubled world and

You' ll find a great treasure.

Even though your house is small, look within it,

You will find the secrets of the Unseen World.

I asked: 'Why have I received only 'this'?

A voice replied:'Only' this' will,,lead you to 'that' !

- Rumi

5. apr, 2020

Ik dacht mij een dwalend mensenkind

Maar dat ben ik niet.

Ik werd een zoekende, zwervend over de aardbol.

Nu heb ik gevonden degeen die ik altijd al was:

de aangeraakte mens die de opdracht kreeg

mens te worden zoals dat van alle mensen eenmaal wordt verwacht.

Zijn wij voor de Wedergeboorte ook niet allen te vondeling gelegd door

de aardse aarde?

Door de wereld die niets meer met ons kon, ons niet begreep,

ons van zich afstootte?

Was uiteindelijk niet de Genade de Redding?

Door alle loutering heen; de opheffing?

 

-  uit:  Eenmaal ga je naar huis, zonder terug te keren kom je thuis   Anne Stock  

5. apr, 2020

Alle ervaringen die de mens in zijn leven

Heeft opgedaan wijzen, in stilte,

Naar

De weg terug!

- Anne Stock

5. apr, 2020

Moge ook uw ziel zoeken gaan,

Laat haar dan niet opnieuw verloren gaan!

Zij is uw diepste innerlijk bezit en uw

Grootste schat op aarde.

- Anne Stock

1. jan, 2020

Het leven verandert niet, maar de houding waarmee je het tegemoet treedt misschien wel.