Biografie: James Hillman

James Hillman: 1926 - 2011 Amerikaans psycholoog. Ontwikkelde de archetypische psychologie d.w.z . om elk fragment van het leven en elke droom als mythe en poëzie te zien. Hij baseert zijn psychologie niet op de wetenschap maar op de esthetische en poetische basis van de ziel. Onze ziel als een psycho- poetische kracht. Hij schreef een aantal zelfhulpboekeno.a A Blue Fire.

Hij beschouwt het bewustzijn als een dunne laag van letterlijkheid die de ziel de broodnodige betekenis en ervaring ontneemt. 

Therapie

Het doel van therapie is de persoonlijke ontwikkeling of groei van de persoon. Therapie gaat uit van liefde voor de ziel  en heeft  als  doel dat we opnieuw leren om liefde te geven aan de ziel. Het is een wonder om de juiste woorden te vinden, woorden die de ziel nauwkeurig dragen. Bij therapie draait het altijd om de hele persoon, nooit het symptoom op zich. We moeten onze vragen daar op af stemmen.

Onze ziel geeft ons symptomen die ons iets willen vertellen. Over wonden, over pijn, over dat wat niet geheeld is. De ziel gebruikt daarvoor wat nodig is. Het is verbazingwekkend hoe veel praktische wijsheid te vinden is in onheil en ongelukken. Welke deur en openen onze wonden in onze ziel?

Om ons ware zelf te kennen, moeten we onze wonden kennen en accepteren dat onszelf altijd een wond bevat.

Zout; het principe van fixatie

' If the ocean can calm itself so you can, we are both salt water mixed with air.'
-  Nayyirah Waheed

Terugkijken doen we met volle overtuiging, 'wie deed wat wanneer en hoe.' Maar we zijn als de vrouw van Lot die bij het achterom kijken in een zoutpilaar veranderde. Waarom concentreren we ons zo intens op onze problemen?  Waarom zijn ze zo aantrekkelijk?  Ze hebben de magnetische kracht van liefde. Op de een of andere manier verlangen we naar onze problemen. Houden problemen ons in stand? Misschien gaan ze daarom niet weg. Er zit een geheime liefde verborgen in elk probleem.

De engel roept ons

Het is onmogelijk om de engel te zien tenzij je er eerst een idee van hebt.
- James Hillman

Vroeg of laat lijkt iets ons op een bepaald pad te roepen. 
Dit is wat ik moet doen, dit is wat ik moet hebben.
Dit is wie ik ben.

Elk persoon komt de wereld binnen 'geroepen', zoals de eik, om de agenda van zijn ziel te vervullen. Je bent niet voorbestemd, zoals in het Calvinistische denken, waar alles lang voor je geboorte in het boek van het leven staat en onomkoombaar is. Er zijn keuzes, ongevallen, hints en verkeerde paden, en ook het ego dat je bent, of hoe je jezelf  noemt, is een factor in dit alles .

Maar er is nog steeds een andere factor die blijft 'roepen'. Op een gegeven moment keren mensen zich wanhopig om of wanneer ze  een bepaalde  route niet meer kunnen gaan, horen ze deze innerlijke stem : 'Waar ben je geweest? Ik heb  lang  gewacht tot je naar mij terugkeerde.

Open je hart, je blik, naar de visitaties van engelen, zelfs als de geschenken niet evenwichtig zijn, maar excentriek en een geheel onbekend pleziergevoel geven. Woorden, zoals engelen, zijn krachten die onzichtbare macht over ons hebben. We willen graag dat deze 'niet-wereldse' bezoeken als duidelijke stemmen komen met duidelijke instructies, maar ze geven alleen kleine tekenen in dromen of plotselinge ingevingen en inzichten die niet te ontkennen zijn. Ze voelen, meer alsof ze van 'binnen naar buiten' komen en je van binnenuit sturen als een innerlijke beschermengel.

En het meest verbazingwekkende, dat je het grootste deel van je leven besteed hebt aan het negeren ervan.