Vervolg van de literatuurpagina...

Evelyn Underhill

Evelyn Underhill 1875 - 1941, schrijfster van 39 boeken over mystiek en praktische spiritualiteit, past in het rijtje van bekende namen zoals William James en Jean Gerson. Alledrie schreven ze standaardwerken over Mystiek en hervormden de gebruikelijke omgang met teksten en spirituele gebruiken in het dagelijks leven. Weliswaar vanuit verschillende invalshoeken* maar tot op heden worden ze vaak aangehaald vanwege hun ongelofelijke kennis en veelzijdigheid. 

* Psychologie, Filosofie, Theologie

 

An Anthology of The Love of God

Mysticism: A study in the Nature and Development of Spiritual Consciousness

The essentials of Mysticism & Other essays

The Complete Christian Mystic: A Practical Step-by step- Guide for Awakening to the Presence of God

Worship

The Life of the Spirit and The Life of Today

Practical Mysticism: A little Book for Normal People

Praktische mystiek voor gewone mensen

Het spirituele leven: Mystiek voor het dagelijks bestaan (komt in mei 2019uit)

 

Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan 1882- 1927 - deze Indiase mysticus droeg het ' universeel soefisme' uit. Dat is gericht op het verbinden van oosterse en westerse religies, die, een geloof in de goddelijke geest, liefde, schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het Soefisme wil verbinden,maar schuwt het overtuigen van anderen- andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd.

Boeken:

 - Kosmische taal

- De mystiek van het geluid

- Muziek en mystiek: soefisme en de harmonie der sferen

- Geestelijk geneeskracht: een mystieke visie op gezond zijn en blijven

- Gezondheid van lichaam en geest: Soefi leringen deel VIII

 

Nikola Tesla

Nikola Tesla 1856 - 1943  geboren in Smiljan het huidige  Kroatië was een profeet, een visonair en uitvinder. Hij heeft 700 patenten op zijn naam staan. Een groot deel van zijn leven bracht door in Amerika. Waar hij arm het leven liet;

Autobiografie: Nikola Tesla   De toekomst is van mij

Nikola Tesla: Imagination and the man that invented teh 20th Century

Nikola Tesla A Life from Beginning to End

Mes Inventions

The 369 Code: Decoding Gods Thumbprint

Nikola Tesla: Free Energy and teh White Dove

The matter of Nikola Tesla-  A Romance of the Mind

 

 

 

Eeuwige wijsheid

Aldous Huxley: The Perennial Philosophy: An Interpretation of the Great Mystics, East and West.

De eeuwige wijsheid is een boek gericht op het willen begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Midden in de Tweede Wereldoorlog ging de Brit Huxley op zoek naar wat de grootste gemene deler is van religies. In dit boek put hij uit een grote variëteit aan oosterse en westerse bronnen.

----------

Willigis Jäger : Eeuwige wijsheid

De bron waaruit alle religies en spirituele tradities voortkomen. Ondanks alle uiterlijke verschillen komen alle spirituele wegen uiteindelijk samen in de mystieke diepte-ervaringen die in alle culturen en in alle tijden opvallende overeenkomsten vertonen. Deze fundamentele eenheid van alle religies vormt niet alleen de basis voor een werkelijke intereligieuze dialoog, maar verwijst vooral naar de universele kern van het menszijn, naar onze gemeenschappelijke aard en bestemming.

----------

https://www.dailyom.com

Cursus: Dagelijkse citaten van Christelijke Mystici

Les152: Wijsheid en Logos
Les 153: Er kan maar één wijsheid zijn

Les 155: Wijsheid schreeuwt in de straten
Les 163: De rol van wijsheid

Les  164: Wijsheid voedt begeerte

Paul Verhaeghe psychoanalyticus

De meest intieme relatie van de mens is die tussen lichaam en geest. Het vermogen om emoties te doorvoelen en te communiceren drasgt bij aan de ontwikkeling en genezing van psychische en lichamelijke problemen. Veel psychische aandoeningen, waaronder anorexia, burn-out en depressie, zijn te begrijpen als een vervreemding van onze meest intieme verhouding- de relatie tussen lichaam en geest. Voor een goede verhouding tot anderen, tot de wereld is een gezonde relatie met ons lichaam van belang. Vervreemding is de wraak van het sadisme waaraan we ons lichaam onderwerpen.

Boeken:

- Intimiteit

- Identiteit

- Het einde van de psychotherapie