Ik ben Zijn troetelkind

De Wijsheid roept de mensen!

'Mensen, ik roep jullie, ik spreek tot jullie allemaal.'

Als je onverstandig bent, leer dan van mij hoe je verstandig kan worden.

 

Ik ben de Wijsheid,en ik woon bij de Verstandigheid.

Door goed na te denken ben ik wijs geworden.

Diep ontzag voor de Heer hebben, betekent:

ver weg blijven van het kwaad, van trots en van misdaad.

Ik haat ook alle leugens.

Door mij leer je goed na te denken en naar goede raad te luisteren.

Mensen die mij zoeken zullen mij ook vinden.

Ik houd van ze.

Schuif mijn woorden niet aan de kant.

Want als je mij vindt,

heb je het leven gevonden.

 

Over de wijsheid

Een eeuwigheid geleden werd ik al ingezet, vanaf het begin, voor het oerbegin van de aarde.

Toen  er nog geen wateren waren, werd ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.

Voor de bergen werden neergezet, voor de heuvels er waren was ik al geboren, toen hij de aarde en de velden nog niet gemaakt had, noch het geheel van aardschollen van het vaste land.

Toen hij de hemel bepaalde, was ik erbij.

Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van het land beneden, toen hij de wolken daarboven bevestigde, toen hij de bronnen op het land van kracht voorzag, toen hij de boorden van de zee bepaalde, zodat de wateren zijn bevel niet overtraden, toen hij de fundamenten van de aarde opmat: toen was ik al kind op zijn schoot en elke dagzijn geluk, altijd spelend aan zijn voeten, spelend op de wijde rondheid van zijn aarde, en beleefde mijn geluk aan de mensenkinderen.

- Spreuken 8, 23

Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid'

Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid', is geen religie. Het is het niveau dat ons de ervaring van ons ware zijn schenkt. Het is de essentie van alle religies, de ervaring van de werkelijkheid waar alle religies uit voortkomen en waar alle confessies naar verwijzen.

Sophia perennis is de herkenning van een heilsboodschap waar alle religies op gegrondvest zijn. Het is de ervaring van de oergrond van het zijn, die zich als rationeel niet te bevatten evolutie voltrekt, de oerenergie die alle vormen en structuren gestalte geeft en ons mensen de eigenlijke duiding van ons leven schenkt.

Wij mensen zijn slechts een oogwenk in dit tijdloze uni ersum. Het toegroeien naar dit besefbetekent een beslissende stap in het rijpingsproces van de mensheid. Het gaat om de afstemming op de kosmische wet. Want wat we 'God', 'godheid', 'leegte' noemen, is niet buiten ons. Het zijn veeleer namen voor de diepste kern van het evolutionaire gebeuren, die alle concepten van theologische of filosofische aard overstijgt. Het heeft geen vaste positie en geen bepaalde plaats. De enige positie is het hier en nu waarin deze oerwerkelijkheid, die we zoveel verschillende namen hebben gegevenm zich manifesteert.

Sophia perrennis overstijgt iedere confessie en is tegelijkertijd haar vervulling. Wie haar heeft ervaren kan altijd naar zijn religieuze traditie terugkeren. Hij zal deze voortaan echter anders duiden en vieren, want de ervaringleidde hem naar de eigenlijke oorsprong van datgene wat geloof betekent. Ze wijst de weg naar een inzicht dat vrij is van voorstellingen, meningen en concepten.

' Een bijzondere overlevering buiten de Schriften, onafhankelijk van woord en letterteken: onmiddellijk wijzend op het menselijk hart'. Sophia perennis, de 'eeuwige wijsheid', leidt tot een leven in harmonie met de oergrond van het zijn en maakt ons met de eigenlijke betekenis van ons menszijn vertrouwd. Deze wijsheid verwerven we na de diepe ervaring van de tijdloze oergrond.