Liefde een genadegave

Van al uw genadegaven zijn twee mij het dierbaarst: Gij hebt in mijn hart de aanbiddelijkste tekenen van uw heilbrengende wonden aangebracht en het met de wond van de liefde voor eeuwig verwond. En zelfs al had Gij mij buiten deze genaden nooit een andere, verdere innerlijke of uiterlijke vertroosting geschonken, dan had Gij me toch door deze beide oneindig gelukkig gemaakt; en duurde mijn leven duizend jaar, ik zou in ieder uur door deze beide genaden geleid en getroost zijn en ik dank U daarvoor  met iedere ademtocht.

- Mystica   Gertrude de Grote van Helfta

So, I love you

So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.

- Paulo Coelho

Een hartsverbinding

Oude liefde roest niet, wanneer  eenmaal

het contact met de tweelingziel is gelegd,

en de liefde weerspiegeld is vanuit het hart,

blijft het daar aanwezig en roest niet dat wil zeggen,

het dooft nooit meer uit.

------------------

Zelfkennis is niet kennis hebben over het Zelf,

maar Zelfkennis is kennis maken met het Zelf.

--------------------

'En wanneer één van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de wérkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment.'

- Plato

De alchemistische sleutel

'Niemand laat in zijn of haar hart kijken.'

Tweelingzielen beschikken over die alchemistische sleutel. Het is een electromagnetische connectie;Yin/Yang, Eb/Vloed, Man/Vrouw-energie; de torsie-golven uit de kosmos zorgen voor  zelfkennis, zodat je leert zien wie je in werkelijkheid bent. Het is een spiegel waar je in kijkt naar je zelf, en waarbij je afdaalt in de werkelijkheid van je bestaan.Dat is niet zo fraai als het lijkt. Wij leven in een wereld waarin niemand in zijn of haar hart laat kijken, want daar zit vaak niet veel fraais. Wie die werkelijkheid gaat zien, schrikt van zichzelf en zijn onechte gedrag. Daar leren wij van onszelf afscheid te nemen, het oude ego vaarwel te zeggen, onszelf los te laten, om in de nieuwe wereld van Gods liefdeslicht op te staan en ons volkomen aan Hem over te geven. We worden vernieuwd in ons denken. Efeze 4.23 en 5. 14

Zelfkennis is nodig en voorwaarde om tot de ware Godskennis te komen, want anders laten wij ons oude ego niet los. Het contact met je ziel herstelt, er volgt een transformatie door middel van een cyclische connectie(geen karma of reïncarnatie) in dit leven(incarnatie). Je krijgt toegang tot jouw eigen grootsheid. Door tweelingziel-energie transformeer je radicaal. 

De connectie met ons complement

Velen noemen de verenigde ziel de Tweelingziel, ik ook, maar het dekt de lading niet.
'Tweeling' zegt eigenlijk; twee individuen, en oké, tweelingzielen komen dan wel uit één kosmisch ei maar in principe bedoelen we hier de complementerende ziel, de andere helft van de ziel.

Je bent tegelijkertijd met elkaar verbonden in hogere sferen, waardoor je elkaar gewoonweg (ook al zou je dat willen) niet kunt loslaten, de band kunt doorknippen. Je hebt hier ook geen behoefte aan, indien je de verbinding echt doorleeft en doorvoelt. Dit type liefde is zo groots, dat de meeste mensen hier geen idee van hebben. Tweelingzielen zijn in de energie met elkaar verbonden, dit is een Gods geschenk, het is ware Goddelijke Liefde. 

Het ontmoeten van de complementerende ziel is het vinden van de liefde tot het Universum, het oneindige en eeuwige. Het ervaren van dit type ziels-connecties is geen theater, het is niet wreed, het is geen illusie, het is ook geen verbinding waarin je verstrikt raakt. Dit type ziels-connecties zijn er om de ziel een kans te geven op werkelijke liefde, om een verbinding met het Goddelijke te ervaren.

De Tweelingziel connectie is een geestelijke verbinding die je leert boven het menselijke verlangen uit te stijgen, maar het is 'not the easy road'(ik ben ervaringsdeskundige).

Kroongetuigen van de liefde

Tweelingziel-liefde is een alchemistische ontdekkingsreis naar het Zelf.  Het is een Transformatieve, cyclische connectie(zonder karma of reïncarnatie) en werkt spiegelend; je reikt elkaar iets aan.

Tweelingzielen blijven in deze dualistische wereld, op aarde, echter twee verschillende individuen, twee mensen met verschillende zienswijzen en emoties, - die enkel op zielsniveau worden geactiveerd door liefde, door EenZijn. Tweelingzielen vertegenwoordigen hier op aarde de 'Moeder' en 'Vader' van de liefde, ze zijn elkaars complement. Tweelingzielen zijn als het ware levende archetypes van de liefde, - die temidden van de huidige collectieve onbewuste energie waarlijke Goddelijke liefde zijn, maar (eerst) zichzelf en dan de mensheid moeten zien te helen. Dat vergt veel van hen.

Maar Tweelingzielen beschikken allemaal over die alchemistische sleutel, - die nodig is om werkelijke, ware, subliem intieme, wederkerige, onvoorwaardelijke liefde onder de aandacht te brengen. Opdat we uiteindelijk allemaal open gaan staan om de codes der liefde te (kunnen) integreren en zodoende ons collectief bewust te worden.

Tweelingzielen fuseren als Geest; een mannelijk en vrouwelijk principe voegt zich samen en het resultaat van die samensmelting is subliem. Tweelingziel-liefde is erg complex maar het doel van ware tweelingzielen is toch echt om Goddelijke liefde te ontdekken en te onthullen door eerst zelf van alles te leren onthechten, ook van elkaar in fysieke vorm. Tweelingziel-liefde is slechts energie maar pure energie, die nodig is om onze transformatie te bewerkstelligen. 

De roep(ing) en het vervolg

De 'eerste' ontmoeting op aarde is fysiek; de roep(ing).
- Wanneer Tweelingzielen eenmaal samengevoegd zijn geweest, en daarna van elkaar werden gescheiden, blijven de fotonen van hun harten met elkaar verbonden in liefde. Immers de liefdesenergie van ons hart zoekt naar exact dezelfde energie, die alleen maar aanwezig blijkt te zijn in het hart van de Tweelingziel.

De 'tweede' ontmoeting komt in de verste verte niet in de buurt van de eerste ontmoeting; de 2e ontmoeting is meer symbolisch, zoals een natuurfenomeen. Het speelt zich vaak geheel in ons onderbewustzijn af. Door middel van telepatische overdracht, dromen, herinneringstekens, ingevingen en synchroniciteiten.

Dan volgt een mindere periode als er niet meer aan het geheel gewerkt wordt.

'Herhalingen' doen zich voor als je de verwerking van je ongemakkelijke en pijnlijke levenservaringen niet tot een goed einde brengt.