De geest in de kwantummystiek

De mooiste en diepste emotie die we kunnen ervaren is de gewaarwording van het mystieke.Het is de kracht van alle ware wetenschap.

- Albert Einstein

Welke relevante vragen zijn er te stellen over deze mystiek?

- heeft de transcendente ervaring een helend danwel genezend ?

- is kwantummystiek pseudomystiek?

 

 

 

Terug naar de essentie van zijn

Kwantummystiek is een term die wordt gebruikt voor de pogingen om vermeende paranormale verschijnselen als kundalini, chakra's, aura's, geest en bijna- dood- ervaringen te verklaren met begrippen van de kwantummechanica.

De meeste natuurkundigen wijzen dit af omdat volgens hen de natuurwetten omdat volgens hen de natuurwetten van verschijnselen op kwantumniveau niet door te trekken zijn naar de grootschalige normale leefwereld van de mens; hoort kwantummystiek thuis in de wereld van de New Age ( nieuwe spiritualiteit).

 

 

Kwantumgenezing

Kwantumgenezing is het genezen van de lichaamsgeest vanaf het kwantumniveau. Dat betekent vanaf een niveau dat niet voelbaar is op een zintuiglijk niveau. Onze lichamen zijn uiteindelijk informatie-, intelligentie-, en energievelden. De kwantumgenezing maakt gebruik van een verschuiving in de energie- informatievelden, om een correctie aan te brengen in een idee dat de verkeerde kant op is gegaan.

Dus, kwantumgenezing gaat over de genezing van een bepaalde bewustzijnstoestand, de geest, om veranderingen aan te brengen in een andere bewustzijnstoestand, het lichaam. - Deepak Chopra

 

Basisprincipes

Bewustzijn: wanneer we ons bewust zijn van ons innerlijke groei- potentieel, en geen pretenties hebben over onszelf, wanneer we kwetsbaar durven zijn, dan  kunnen we veranderen. - Amit Goswami

Healing: ' a healing is not a result- oriented experience. Instead, it is an opening to transformation on the mental, spiritual, emotional, and / or physical level. - Eric Pearl

Gezondheid: in esoterische tradities wordt gezondheid gedefinieerd als iets dat veel meer is dan de afwezigheid van lichamelijke gebreken. Ware gezondheid vraagt om een pure en volledige integratie in het geheel, om een gevoel van absolute verbondenheid, terwijl ziekte het gevolg is van een gevoel van vervreemding van deze bron. Dit geeft aan dat de oorsprong van veel ziekten niet de kleine stressoren in ons leven zijn, maar de stress die het gevolg is van onze alles overheersende reactie op het leven: hoe we onze plaats in de wereld zien, met name in onze directe omgeving.

Als dit zo is, dan zou een verbinding aangaan met anderen voor een gezamenlijk doel een helend effect hebben, en een tastbare herinnering zijn aan het feit dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

Van geloven in iets dat grotet is dan jezelf gaat op zich al een helende kracht uit.