Mysticus Henry Suso

Kort over Henry Suso (Heinrich Seuse: hij leefde van 1300 - 1366, was een leerling van Meister Eckhart.

Hij had een diepgaande religieuze ervaring die omschreef als een 'groot liefdesverhaal'. Hij schreef een aantal boeken in dialoogvorm met als hoofdthema; ' de dood van het ego'. Zijn definitie van identiteit is ' de persoon die een is met zichzelf'.

Boeken:

Little book of eternal wisdom

Deutsche mystische geschriften

Henry Suso quotes

' Het is innerlijke verlatenheid die mensen naar de hoogste waarheid leidt'.

' Laat iedereen naar zichzelf kijken en zien wat God van hem wil en hier aandacht aan schenken, en al het andere met rust laten'.

'De macht om af te zien geeft een kracht meer dan om dingen te bezitten'.

'Men moet het genot niet naar de zintuigen beoordelen men zou het volgens de waarheid moeten beoordelen'.

'Door onwetendheid is devwaarheid bekend'.

De dood van het ego

Onthechting van het zelf of de dood van het ego is het thema in de boeken van Henry Suso.

Hij vraagt zich af wat het zelf is? Jezelf, mezelf wat is het?

Hij komt tot de conclusie dat iedereen vijf soorten zelven heeft:

1. Het eerste zelf dat we gemeen hebben met een steen, en dit is het zijn.

2. Het tweede delen we met de planten, en dit groeit.

3. Het derde delen we met dieren, en dit is het gevoel.

4. Delen we met alle andere menselijke wezens: we hebben een gemeenschappelijke menselijke natuur waarin iedereen een is.

5. Dit is het zelf die alleen aan hem of haar toebehoort- is iemands individuele menselijke zelf.

Wat leidt mensen op een dwaalspoor en berooft ze hen van geluk?

Het is exclusief dit laatste zelf. Hierdoor keert een mens zich naar buiten, weg van God en naar dit zelf, wanneer hij of zij naar binnen moet terug keren. Dus ze vormen hun eigen zelf volgens wat toevallig is.In hun blindheid passen zij op zichzelf toe wat van God is.. Dit is de richting die ze kiezen, en uiteindelijk zinken ze weg in zondigheid...

 

De dialoog

Lieve Heer, vertel me, is er nog iets( van dit zelf) in de gelukkige vrijstaande persoon?

Zonder enige twijfel gebeurt het wanneer de goede en loyale dienaar wordt geleid in de vreugde van zijn Heer, hij dronken wordt van de grenzeloze overvloed van Gods huis.Wat er met de dronken mens gebeurt, gebeurt met hem, hoewel het niet echt zo kan worden beschreven, dat hij zo zichzelf vergeet dat hij helemaal niet zichzelf is en bijgevolg volledig van zichzelf is verlost en zichzelf volledig in God heeft verloren, een geest is geworden op alle manieren met hem, net zoals een kleine druppel watet doet die in een grote hoeveelheid wijn is gevallen.

Net zoals de druppel water zichzelf verliest, de smaak en de kleur van de wijn naar zich toe trekt en in zich opneemt, zo gebeurt het dat degenen die volledig in het bezit van gelukzaligheid zijn, alle menselijke verlangens op een onuitsprekelijke manier kwijtraken, en ze weglopen van zichzelf en worden volledig ondergedompeld in de goddelijk wil.

Anders, als iets van het individu zou blijven waarvan hij of zij niet volledig was leeggemaakt, kon de Schrift niet waar zijn door te stellen dat God alle dingen in alle dingen zal worden.

Zeker is het zijn dat het overblijft, maar in een andere vorm, in een andere schittering en in een andere macht. Dit is het resultaat van totale onthechting van het zelf.