Bekende spiegelzielen

Van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis is bekend dat zij ' spiegelzielen' waren.

'The moment these two souls encountered one another, it was clear that they had each met their true mirror. Teresa' flaboyant exterior matched John' fiery inner passion. John' s stark personality and calm demeanor reflected the deep inner quietude Teresa had accessed in contemplative practice. Both wanted more than anything to build a community based on inner prayer and unconditional love of God.

Near the end of his life, John determined that there was only one thing in this world to which he was still attached: Teresa'

- Mirabai  Starr   Saint Teresa of Avila Passionate Mystic  p19

Mirror love

Lovers don't finally meet somewhere.

They're in each other all along.

- Rumi

There is an original inside me.

What's here is a mirror for that, for you.

- Rumi

'Zo oud is het is het verlangen van een ander dat in ons wordt ingeplant, onze oorspronkelijke aard herenigt, een van twee probeert te maken en de staat van de mens geneest'.

- Plto, Symposium

Spiegelzielen; een identiteitsblauwdruk

Plato zei reeds 2500 jaar geleden over de spiegelzielen het volgende: "En wanneer een van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren ineen verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment".

"Dat de man zichzelf verliest aan de vrouw en dat de vrouw zichzelf verliest aan de man, zodat de man niet meer alleen vrouw is, maar vrouw en man. Want in zulke vereniging smelten niet alleen de lichamen samen, maar ook ziel en geest. - Jacob Boehme

De herkenning van je tweelingziel is een intrede doen in het mysterie van het leven zelf, waarna men pas de liefde ervaart zoals ze in werkelijkheid is.Tweelingzielen kunnen elkaar niet ontlopen, ook niet na een tijdelijke scheiding.De contactlijnen komen steeds weer bij elkaar of kruisen elkaar. Je bent geen tweelingziel op grond van je fysieke bestaan of uiterlijke aantrekkingskracht, maar op grond van je Goddelijke oorsprong vanuit de eenheid.Tweelinzielen ontstonden als een uit of in God, als man-vrouw, en niemand op aarde zal ooit dezelfde kenmerken dragen.

Het tweelingziel-zijn dient immers een hoger doel, een spiritueel doel , namelijk om in de wereld voor God en Zijn Heerschappij een zegen en een bijdrage te zijn.

Spiegelbeelden

Het blijkt volgens de kwantumfysica dat alles aan elkaar verbonden is, en dus afhankelijk is van elkaar. Twee lichtdeeltjes kunnen als tweeling worden samengevoegd. Wanneer men deze twee deeltjes in tegengestelde richtingen van elkaar laat reizen, blijven ze evenwel aan elkaar verbonden. Ze vormen elkaars spiegelbeeld, ze zijn tweelingzielen. Ze blijven altijd met elkaar verbonden, ook al zijn ze kilometers ver van elkaar verwijderd. Ze blijven ONZICHTBAAR onafscheidelijk met elkaar verbonden op een voor ons onverklaarbare wijze.

Voor veel mensen zal het vreemd overkomen dat wij als individu niet compleet zijn. Dat heeft een oorzaak. Wel is er ergens iemand op deze aarde die ons spiegelbeeld is, onze tweelingziel die ons compleet maakt. Dan pas vormen wij een lichamelijke en geestelijke eenheid in liefde. Wij leven nog in het tijdperk waar dualiteiten of polariteiten zijn. Polariteit ontstaat waar een eenheid wordt gesplitst, zodat het twee tegengestelde helften zijn, net als bij een magneet. Deze helften zoeken elkaar op, en zijn rusteloos totdat ze elkaar hebben gevonden en verenigd zijn.

Het is de oerbehoefte in elk mens om zijn spiegelbeeld te ontmoeten en daarmee samen te smelten. Het diepe verlangen naar deze eenheid wordt wel 'liefde' genoemd. Het is meer een heimwee vanuit het hart naar vereniging met het spiegelbeeld.

Het blijkt dat tweelingzielen elk een tegenovergestelde kant op kunnen gaan in het leven, zodat zij zich ver van elkaar af verwijderen, maar dat zij toch verbonden blijven. Hun leven verloopt weliswaar tegengesteld, maar ze nemen wel dezelfde beslissingen, al dan goed of fout, en ze volgen op afstand hetzelfde patroon in exact dezelfde levensomstandigheden, totdat ze weer bij elkaar komen en een hechte eenheid vormen.

 

Kijken als in een spiegel

Het blijkt dat wij beperkt zijn, zeker als helft van een tweelingziel, op zoek naar antwoorden op onze levensvragen. Die andere helft van ons kan wel veel vragen oplossen, maar niet alles.Wij zijn en blijven beperkt in ons weten en kunnen. Wij kijken als in een spiegel in een donker gat. Alle menselijke theorieen, dogma's , ze blijken tekort te schieten om de ene echte werkelijkheid te omschrijven.

Ons derde oog dient verlicht te worden, want slechts in het Licht van Boven zien wij het enige ware licht van het leven. Dat licht doet ons helderder dan de zon ons licht aanschouwen. In dat licht komt elk oprecht verlangen uit het hart van de mens altijd terecht bij de bron, en ontvangt het aldaar een antwoord.

Weinig mensen op aarde zijn oprecht en komen met diepgewortelde verlangens, zodat ze geen antwoord ontvangen. Of veel mensen kunnen het antwoord maar slecht ontwaren en aflezen. Juist de intuitie van ons hart-  mits op JHWH gericht- heeft altijd het juiste antwoord klaar , om ons uit de verwarring te leiden naar rust en dat wat realiteit is. Ons hart- bewustzijn kan ons niet misleiden.

 

Liefdeskoorden rekbaar, niet breekbaar

Tweelingzielen kunnen elkaar ontmoet hebben, maar daarna uit elkaar gaan om wat voor reden dan ook. Mogelijk blijven ze jarenlang fysiek gescheiden. De geestelijke verbinding blijft bestaan, want die kan niet losgekoppeld worden. In die tijd van verbreking leren ze lessen die ze anders nooit geleerd zouden hebben.

Dit kan een antwoord zijn op de vraag waarom tweelingzielen uit elkaar gedreven worden, want dat is het. Het kan zijn dat een van de tweelingzielen nog niet op hetzelfde niveau is als de ander, en dat het nog een lange weg kan zijn voordat er evenwicht ontstaat, zodat er weer vereniging mogelijk is.

Tweelingzielen kunnen elkaar veel pijn aandoen door de relatie te verbreken en niet tot zelfovergave in staat te zijn. In het hart is echter de vereniging tot stand gekomen en kan er nooit meer uit verbannen worden. Liefdeskoorden zijn wel rekbaar, maar niet breekbaar.

 

 

 

 

 

Eenheid

Tweelingzielen vormen een eenheid in visie, gevoelens, doelstellingen en vooruitzichten.Tweelingzielen hebben dezelfde vermogens, overeenkomsten in doorzetting, wilskracht, interesses, aard, liefde. De een vult de ander aan en omgekeerd. Ze stimuleren elkaar in positieve zin.

Transformatieproces

Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. Na de ontmoeting met je tweelingziel, je complementaire deel, verandert je leven voorgoed. Het gaat gepaard met een magisch en machtig transformatieproces van zielsgroei, aantrekken en afstoten, het overwinnen van oude angsten, oude patronen, oude(innerlijke) overtuigingen en verwachtingen.

Tweelingzielen komen samen als twee spiegels. Ze reflecteren elkaars imperfecties en dit helpt om alle obstakels te overwinnen. Je 'leert' werkelijk wat onvoorwaardelijke liefde is. In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote mate van helderheid op.

Het ontmoeten is een kwestie van innerlijk weten en voelen. Dit weten is diep maar je bent er in eerste instantie niet volledig bewust van. Echter je herkent 'de ander' onmiddellijk. Ieder tweelingziel-koppel heeft haar unieke blauwdruk, maar 'het karakter' van het heilige contract is bijna altijd identiek.

 

 

Heilig contract

Het transformatieproces gaat veel dieper dan wij ons kunnen bedenken. Het gaat in feite om het streven naar heelwording, van binnenuit. Het is de weg naar zelfliefde en zelfrespect op heel hoog niveau.

- Het weten is alomvattend, hij/zij raakt je diep.

- Tweelingzielen zijn elkaars spiegel

- Eenmaal in de ogen gekeken van je andere helft? Dan is het huwelijk op aards niveau beklonken. De ogen zijn de vensters van de ziel.

- Er is sprake van telepatisch contact, je verschijnt in elkaars dromen.

- Het voelt alsof je eindelijk thuiskomt

- Je wordt getest op je geduld en niet zomaar' even', dit kan jaren duren.

- Je kunt voelen dat je samen een opdracht hebt in het leven.