Liefdesbewustzijn

2. aug, 2019

Where love rules,

There is no will to power,

And where power predominates

There love is lacking.

The one is the shadow

Of the other.

-  C.G.Jung

25. jul, 2019

Liefde is de afwezigheid van verdediging, het is emotionele naaktheid. De geïnspireerde vrijdenker ondergaat een proces van 'ontbloting', waarbij het landschap van het hart wordt omgewoeld en ontdaan van alle gehechtheden en vervuld raakt van God. Alleen hij wiens kleed is afgerukt is vrij van begeerte en tekortkomingen.

Onze openheid, onze emotionele naaktheid, helpt ons ons open te stellen voor de liefde. Als we in aandacht aanwezig zijn, hebben we geen beeld van onszelf waarmee we ons van anderen onderscheiden. Liefde aanvaardt onvolmaaktheid, ze heeft wat gegeven is lief en herkent de mogelijkheden.

- Hafez

24. jul, 2019

Als de natuur iets lelijks ziet, komt dat door zijn vooroordelen, zijn vooringenomenheid,zijn onwetendheid, zijn gebrekkig onderricht of zijn ongevoeligheid hem iets lelijks voor ogen toveren, waardoor hij blind is voor de schoonheid waarvan alles doordrongen is. 

Als hij zijn ogen opent, zijn instelling verandert, vanuit zijn gewone bewustzijn opstijgt naar het godsbewustzijn of het bovenbewuste, ziet hij ongetwijfeld overal schoonheid. Dit proces van schepping wordt in de kosmologie van het soefisme ' de boog van afdaling' genlemd, een reis van de liefde in de wereld van de verschijnselen.

24. jul, 2019

De ziel moet zich door het menselijk bestaan heen worstelen in zijn terugtocht naar zijn oorspronkelijk Thuis, de Stad van de Ziel.

Er zijn drie fundamentele ziele aspecten die een onderlinge afhankelijkheid en werkzaamheid kennen in deze zoektocht van de ziel;  Schoonheid, Verdriet en Liefde.

Analoog: ' als er geen verlangen naar schoonheid was hoe zou ik liefde gekend hebben, en hoe zou ik zonder liefde God kunnen kennen'. Daar liefde onvermijdelijk verbonden is met verdriet, hoe zou ik zonder verdriet liefde gekend hebben!

 

24. jul, 2019

Er is een liefde 

Die niemand ooit begrijpt

Men bedrijft haar niet

Noch wordt zij bedreven

Men hoort en ziet haar wonder

Met zijn en zien

Niet van zichzelf

Niet dat men God is

Maar wat men is  God.