Liefdesbewustzijn

3. apr, 2019

Thomas van Aquino plaatst de oorsprong van homoseksualiteit op het niveau van de 'natuurlijke principes van de menselijke soort', voor Thomas was de mens, met al zijn ongereldheden en eigenaardigheden, dus onderdeel van Gods plan.

De homoseksuele neiging is niet tegennatuurlijk. Homoseksualiteit heeft dus niets ongeoorloofds in zich, is een aangeboren principe van het individu, verankerd in wat een menselijk wezen mens maakt, en heeft tot doel een ander mens lief te hebben, wat een goede zaak is.

- Frederic Martel

3. apr, 2019

We hebben allemaal te maken met met energie die ons via anderen bereikt, door hoe ze over ons denken, over ons praten, wat ze ons toewensen en toedichten. Dat gaat meestal onbewust en doorgaans waait het ook zo weer van je weg. Alleen als je echt verbonden bent met een persoon kan het blijven 'plakken' en kun je er profijt van hebben(als het liefdevol is) of last van krijgen( als het liefdeloos is) in de vorm van vermoeidheid en onbestemde gevoelens.

Zeker als je zelf in gedachten met die ander, en alles wat er tussen jullie voor valt, bezig bent, kan een energiekoord tussen jullie zo sterk worden dat er veel energie heen en weer stroomt. Zuivere liefde terugsturen bij aanhoudende energetische aanvallen is maar enkelen gegeven. Anders gezegd als liefde sturen 'vanuit je tenen' moet gaan, dan is het wellicht niet zo'n goed idee.

-Susan Smit

30. mrt, 2019

Ik geloof in de zon, ook al schijnt ze niet.

Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel.

Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.

- Liv Kolitz

24. mrt, 2019

Love is a mirror

It reflects only your essence,

If you have the courage to look in 

Its face.

- Rumi

17. mrt, 2019

Geliefd zijn betekent opbranden.

Liefhebben is: llicht geven met onuitputtelijke olie.

Bemind worden is vergaan, liefhebben is voortduren.

- R.M Rilke