8. jul, 2021

Het rijk van wijsheid

Laten we niet vergeten dat de verderfelijke invloeden van vooroordelen, vooringenomenheid, bekrompenheid, religieuze arrogantie, verwaandheid en sleetse overwegingen in de weg staan van ware wijsheid.