8. jul, 2021

Liefde verwijdert valse noties

Liefde verwijdert valse noties van prestige. Macht verdwijnt. Haat stopt. Vijandschap en jaloezie gaan weg. Met andere woorden, wanneer we liefde krijgen - wat een andere manier is om te zeggen dat zodra we het rijk van wijsheid betreden - we ons ontdoen van onze intellectuele trots en ons superioriteitscomplex. We bereiken kinderlijke onschuld. 

We hebben dan geen egocentrische wil meer gericht op alleen onszelf. We zijn dan bevrijd van innerlijk conflicten en spanningen. Het hart , gevuld met liefde, geeft liefde aan allen. Het inspireert tot liefde. Het resultaat is dat we de gezonde, krachtgevende, en opwarmende invloed van de liefde terug krijgen van de mensen die we inspireren met liefde. 

Dit leidt tot eliminatie van sociale conflicten die schadelijk zijn voor de groei en ontwikkeling van een gezonde samenleving.