8. jul, 2021

Opgeladen met liefde

Zodra we gevuld zijn- of opgeladen zijn - met liefde, worden we een ander mens. We beginnen te beseffen dat in zekere zin, we allemaal een zijn. Wie te kwetsen of wie te schaden. Door anderen te schaden, schaden we onszelf. Door het toebrengen van letsel aan anderen, berokkenen we letsel aan onszelf.

Mystiekeschool.nl