9. jul, 2020

Liefde en begeerte

Waar is de nacht als de zon schijnt?

Als het nacht is verbergt de zon haar licht.

Kan onwetendheid bestaan, waar kennis is?

Waar onwetendheid is, daar moet kennis stervan.

Hoe kan liefde zijn, waar beegeerte is?

Waar liefde is, daar is geen begeerte..

- Kabir