26. apr, 2020

De liefde waarover Bernardus schreef:

De liefde zoekt buiten zich geen motief, geen vrucht.

Haar vrucht is haar praktijk.

Ik bemin omdat ik bemin.

Ik bemin om te beminnen.