5. apr, 2020

De vervulling van een groot verlangen

Liefde krijgt vorm in de eenheid van alle mensen  om je heen.

'Dit is wat ik ben: nu eens in het verborgene, dan weer openlijk,

een gelovige moslim, een Jood, een Christen, in staat met ieder hart

overeen te stemmen, iedere dag met een ander gezicht.

Geef je gewonnen aan het hart.

De godsdienst van de liefde verschilt van alle andere godsdiensten.

Voor mensen die liefhebben, is er maar een godsdienst, een geloof in

de Ene die niet kan worden beschreven: dat is de ultieme les van de mysticus;

De ultieme les over Gods liefde.

De ervaring van die liefde, het geheim dat de scheppende liefde groot is, is vaak te groot voor ons begrip.