14. mrt, 2020

Liefde en trauma

De belangrijkste reden dat voelen lastig is voor mensen met een trauma, is omdat ze alleen konden overleven door zich te richten op de gevoelens van een ander. Ze hebben geleerd hun eigen gevoel naar de achtergrond te verdringen.

Als een kind ervaart dat de mate waarin liefde gegeven wordt aghankelijk is van de mate waarin voldaan wordt aan verwachtingen, is de kans groter dat het zichzelf beoordeelt in termen van zichzelf afwijzen of waarderen.