24. dec, 2019

Trilling

Door de kwantumwetenschappen weten we nu dat de door ons gekende realiteit begint met trilling. Om precies te zijn met de snelste trilling die we kennen: die van de liefde en het licht. Iedere kleur, sfeer of gevoel kenmerkt zich door een eigen trilling. Gevoelens van angst of haat karakteriseren zich door samentrekking en kou; een lage trilling.vliefde, mededogen en humor daarentegen zijn 'warm' van karakter. Ze creëren een warme sfeer. Ze zijn van een hoge trilling.

Hoe hoger de trilling, hoe dichter bij de Bron, zou je kunnen zeggen. Misschien wordt er daarom gezegd dat de Liefde de Poort is. En met liefde wordt dan de onvoorwaardelijke liefde bedoeld; het gelouterde hart dat wijs is en niet oordeelt. Het is de innerlijke weg vanuit de dualiteit terug naar de eenheid.