27. okt, 2019

Eigenliefde

Elk mens bezit een oorspronkelijke, natuurlijke liefde voor zichzelf die onafhankelijk is van andermans mening. Op grond van natuurlijke eigenliefde streeft iemand automatisch na wat goed is voor hem- dit heet zelfzorg- en niet wat een bewonderende blik van een ander zou opleveren.

Bovendien bestaat er een vanzelfsprekende koppeling tussen deze eigenliefde en een tweede, eveneens natuurlijk kenmerk van de mens, namelijk medelijden. Op die manier gaat de stelregel 'bemin uw naaste zoals uzelf' toch op, en wordt eigenliefde eveneens liefd3 voor de ander, net zoals zelfzorg ook zorg voor de ander impliceert.