27. okt, 2019

Overweging

De maat van alle dingen
- zo die al bestaat-
Is de juiste nabijheid,
Inclusief de geboden afstand
Van wat met ons en tegen ons is,
Niet in een afgebakende ruimte,
Niet in een vermoede
Of gevreesde confrontatie,
Maar in het begrip
Van de buigzame,
Weerbare,
Slijtbare
Tussenruimte.

Albert Bontridder