20. sep, 2019

Verwarring

Liefde doet je geen pijn.

Alleen iemand die niet weet  liefhebben te hebben doet je pijn.

Verwar die twee kanten niet.