4. sep, 2019

Wat zou je doen?

Wat zou je doen, zei de buurman, als je in de keukenla de ware liefde vond? Of om het minder gek te maken, voor je deur.

Ik zei: meneer, ik zou er in de eerste plaats zo goed mogelijk voor zorgen en ik zou orde scheppen, denk ik.

Alle vorken bij de vorken. En de drempel zou ik schrobben voor als het nog een keer gebeurt.

- Bart Moeyaert