25. jul, 2019

Ontbloting

Liefde is de afwezigheid van verdediging, het is emotionele naaktheid. De geïnspireerde vrijdenker ondergaat een proces van 'ontbloting', waarbij het landschap van het hart wordt omgewoeld en ontdaan van alle gehechtheden en vervuld raakt van God. Alleen hij wiens kleed is afgerukt is vrij van begeerte en tekortkomingen.

Onze openheid, onze emotionele naaktheid, helpt ons ons open te stellen voor de liefde. Als we in aandacht aanwezig zijn, hebben we geen beeld van onszelf waarmee we ons van anderen onderscheiden. Liefde aanvaardt onvolmaaktheid, ze heeft wat gegeven is lief en herkent de mogelijkheden.

- Hafez