24. jul, 2019

De boog van afdaling

Als de natuur iets lelijks ziet, komt dat door zijn vooroordelen, zijn vooringenomenheid,zijn onwetendheid, zijn gebrekkig onderricht of zijn ongevoeligheid hem iets lelijks voor ogen toveren, waardoor hij blind is voor de schoonheid waarvan alles doordrongen is. 

Als hij zijn ogen opent, zijn instelling verandert, vanuit zijn gewone bewustzijn opstijgt naar het godsbewustzijn of het bovenbewuste, ziet hij ongetwijfeld overal schoonheid. Dit proces van schepping wordt in de kosmologie van het soefisme ' de boog van afdaling' genlemd, een reis van de liefde in de wereld van de verschijnselen.