24. jul, 2019

Er is een liefde...

Er is een liefde 

Die niemand ooit begrijpt

Men bedrijft haar niet

Noch wordt zij bedreven

Men hoort en ziet haar wonder

Met zijn en zien

Niet van zichzelf

Niet dat men God is

Maar wat men is  God.