3. jul, 2019

Herhaling

Het mysterie van kosmische liefde, gaat verder dan het persoonlijke, dan het zelf, dan vorm, naam of plaats - liefde als een eeuwige bewuste kracht die door je wezen stroomt - komt wanneer God het verkiest je die te geven. Augustinus schreef: ' Liefde maakte me wat ik ben, dat ik mag zijn wat ik voordien niet was.'

Je moet in bereidheid leven om deze liefde te ontvangen.
Hoe doe je dat?
Hoe leef je in bereidheid om je spontaan door kosmische mysteries te laten omhullen?
Jeleeft in het bewsutzijn van God, zonder echt iets van God te verwachten.