1. jul, 2019

Sacred power; een transcendente kracht

De liefde is niet simpel weg totale overeenstemming, er is altijd ook het vreemde van de ander, we  schrikken soms van hem of haar. Er bestaat een heiligheid van de ander, waar je niet aan kunt komen en die je niet ter beschikking staat, en die ons in een machteloosheid kan storten, waaruit alleen de gemeenschappelijke geheiligde kracht uitweg weet.

Alle mystici uit de geschiedenis hebben geweten dat de onbegrijpelijkheid van God groeit en niet bijvoorbeeld kleiner wordt als zijn liefde dichter bij ons komt. Is het met de ongrijpelijkheid van de ander die we liefhebben, niet precies zo? Het bittere, het donkere raken we niet kwijt, juist niet als we eindelijk leren om de macht van de erotiek te eerbiedigen door haar te delen.

Als er geen  mysterie meer is, dooft ook het geheime van de ander: alles is al bekend en voorspelbaar. De liefde beperkt zich geheel vanuit zichzelf, zonder dwang. De mystiek-erotische energie heeft binnen bepaalde culturen de modellen van het patriarchaat ondergraven en getranscendeerd. Deze 'sacred power' stelt ons ook in staat om in de wereld van nu, die van de seksuele consumptie en van prive- paradijzen, te veranderen.

Door ons te herinneren aan  'de heiligheid van het leven' en de 'verbindende, helende kracht' in ons.