1. jul, 2019

Wederzijdse afhankelijkheid

Met de nieuwe vrijheid kwam er geen nieuwe visie op de relaties tussen de geslachten in de zin van grotere wederzijdsheid, maar veeleer in de zin van concurrentie en machtsstrijd. De vrijheid  werd louter mannelijk gedefinieerd:als vrijheid van afhankelijkheid. De uitspraak van Goethe over de 'wederzijdse afhankelijkheid, de mooist denkbare situatie - en hoe zou die mogelijk zijn zonder liefde?' lijkt wel vergeten, uitsluitend omdat men zijn grenzen laat bepalen door  individuele autonomie.