1. jul, 2019

De mystiek van de erotiek

Een mystieke visie op de erotische relatie moet  in de eerste plaats opnieuw nadenken over activiteit en passiviteit, over geven en nemen, over één zijn en twee zijn. Het denken van deze mystiek wordt gedragen door een besef van wederzijdsheid: geven en nemen, begrijpen en aangrijpen, bemind worden en beminnen gaan voortdurend in elkaar over, zonder dat  het ene het eerste, wezenlijke, en het andere het tweede zou zijn.

- Dorothee Sölle

'Niet aleen de dorstenden zoeken het water, het water zoekt ook de dorstende' zegt Rumi.

'Applaus kan nooit van één hand komen. ' Daarmee zijn de grensoverschrijdingen van tijd, ruimte en rollen in de liefde gegeven; mystiek is een steeds vernieuwde deconstructie van de maatschappelijk geconstrueerde seksuele rollen. Mystiek heeft steeds weer de verhoudingen van macht en onderwerping ondergraven en getranscendeerd.