28. jun, 2019

De goddelijke komedie

Op een dag waarop de mens toestaat dat de ware liefde zich manifesteert, zal al wat ordelijk is veranderen in verwarring, en zal al wat we juist en waar achten opnieuw gewogen worden. De wereld zal een waarachtige wereld worden zodra de mens zal weten lief te hebben - tot die tijd  zullen we leven in de veronderstelling dat we de liefde kennen, maar zonder de moed om haar tegemoet te treden zoals ze is.

De liefde is een wilde kracht. Wanneer we haar proberen te beteugelen, vernietigt ze ons. Wanneer we haar proberen gevangen te nemen, maakt zij ons tot slaaf. Wanneer we haar proberen te begrijpen, laat ze ons verdwaasd en verward achter.

Deze kracht is op aarde om ons vreugde te schenken, om ons te verenigen met God en met onze naaste; en toch, op de manier wij tegenwoordig liefhebben, leven we een uur in angst voor elke minuut vrede.

- Dante