24. jun, 2019

Sacred power

Stel dat de liefde werkelijk bestond, dan zou ze aan twee voorwaarden moeten voldoen: ze zou een soort van wederzijdsheid moeten opbouwen, waarin de onbekendheid van het bekende, het anders zijn van de ander behouden bleef. Alleen zo zou ze het mogelijk maken deel te hebben aan een 'sacred power', een gedeelde macht van het heilige.

'Geheiligd' wordt deze kracht genoemd, omdat zijn wezen niet bestaat in het heersen over anderen, daartoe in staat gesteld door macht, maar in het delen van macht, het 'empowerment', waarin alle betrokkenen deel krijgen aan de macht van het leven.