9. jun, 2019

Redden

'Hoe talloos de wezens ook zijn,, ik beloof ze allen te bevrijden', is een. Zen- uitspraak. De wens om de ander of zelfs de wereld te redden is een belangrijk  universeel motief. In het Christendem waar Jezus de redder van de wereld is. Het speelt in sprookjes waar de held zich als redder ontpopt. Kennelijk beschikken we allen over een diep besef van de noodzaak van redding en heling. Daarmee zijn we op aarde gekomen; het is in de opvoeding bevestigd, versterkt en regelt ons sociaal gedrag.

Wat is redden? Het is niets anders dan het tonen van liefde. In religies heet dat naastenliefde of mededogen. Het is een simpel woord, maar heeft een grote lading.