23. mei, 2019

Ik geloof in de kracht van de liefde

Ik heb nooit verlangd naar een paradijs dat gehoorzaamheid en onwetendheid tot voorwaarden van gelukzaligheid maakt. Ik geloof in de kracht van de liefde, en liefde betekent voor mij niet lief zijn en gehoorzamen. Liefde heeft iets te maken met trouw aan jezelf, aan je geschiedenis, aan je gevoelens en behoeften.Daarbij hoort ook het verlangen naar kennis.

Ik ga ervan uit dat we alleen kunnen liefhebben als we mogen zijn wat we zijn: zonder uitvluchten, zonder maskers, zonder schijn. Echt liefhebben kunnen we alleen als we niet afwijzend dtaan tegenover de kennis die voor ons bereikbaar is, als we daarvoor niet op de vlucht gaan, maar de moed hebben in de appel te bijten.

- Alice Miller