23. mei, 2019

Verf je ziel

De yogi verft zijn gewaad, in plaats van zijn ziel te verven in de kleuren van de liefde.
Hij zit in de tempel des Heeren en verlaat Brahma om een steen te aanbidden.
Hij boort gaten in zijn oren, hij heeft een grote baard en gevlochten haren, hij ziet er uit als een geit.
Hij gaat in de wildernis, zijn driften dodend, en castreert zich zelven.
Hij scheurt zijn hoofd en kleurt zijn klederen, hij leest de Gita en wordt een groot prater.
Kabir zegt: 'Gij gaat aan handen en voeten gebonden naar de deuren des doods.

- Kabir